Mobiliteitstoeslag

Indien u het werk hervat in loondienst en voldoet aan de hierna volgende voorwaarden, dan heeft u recht op een mobiliteitstoeslag.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de mobiliteitstoeslag?

 • U hebt minstens één uitkering als volledig werkloze ontvangen in de maand waarin de tewerkstelling aanvangt of in de daaraan voorafgaande maand. De inkomensgarantie-uitkering, de activeringsuitkering, de werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag of de uitkering als tijdelijk werkloze worden voor deze maatregel niet beschouwd als een uitkering als volledig werkloze;
 • U bent langdurig werkloos, wat betekent dat u een werkkaart hebt of dat u in aanmerking komt voor het verkrijgen van de werkkaart. Voor meer inlichtingen lees het infoblad “Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?” nr. T1;
 • U treedt in dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met minstens een halftijdse arbeidsregeling of met  een arbeidsregeling van minstens gemiddeld 18 uren per week;
 • De plaats van uw tewerkstelling is meer dan 60 km verwijderd van uw verblijfplaats én de dagelijkse totale duur van de verplaatsing bedraagt meer dan 4 uren of u bent, wegens uw tewerkstelling, dagelijks meer dan 12 uren afwezig uit uw gewone verblijfplaats;
 • Indien u verhuist in de maand waarin de tewerkstelling aanvangt of in de daaraan voorafgaande maand, wordt rekening gehouden met de afstanden, de afwezigheidsduur en de verplaatsingsduur alsof u niet verhuisd was. Deze gegevens worden bevestigd door een verklaring op eer vergezeld van bewijsstukken.

Woont u in het Vlaams Gewest?

 • Indien u in het Vlaamse Gewest woont en u heeft het werk hervat voor 1 mei 2016 dan kan u nog aanspraak maken op de mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient;
 • Indien u in het Vlaamse Gewest woont en u heeft het werk hervat na 30 april 2016 dan kan u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Woont u in de Duitstalige Gemeenschap?

 • Indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en u heeft het werk hervat voor 1 juli 2016 dan kan u nog aanspraak maken op mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient;
 • Indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en u heeft het werk hervat na 30 juni 2016 dan kan u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Woont u in in het Waals Gewest?

 • Indien u in het Waals Gewest woont en u heeft het werk hervat voor 1 juli 2017 dan kan u nog aanspraak maken op mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient;
 • Indien u in het Waals Gewest woont en u heeft het werk hervat na 30 juni 2017 dan kan u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De regeling is afgeschaft op 1 oktober 2017. 

 • Hervat u het werk vóór 1 oktober 2017, dan kan de toeslag nog worden toegekend (als aan de termijnvoorwaarden is voldaan);
 • Hervat u het werk na 30 september 2017, dan krijgt u geen mobiliteitstoeslag meer toegekend indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont op de laatste vergoedbare dag.
Laatste aanpassing: 17/10/2017