Ontslaguitkering

Wat moet u doen om de ontslaguitkering te bekomen?

Na de periode die gedekt is door loon (of door een verbrekingsvergoeding) moet u een aanvraag indienen bij de HVW.

Formulier

De aanvraag gebeurt met het formulier C4, afgeleverd door de werkgever.

Binnen welke termijn?

De HVW stuurt uw aanvraag door naar de RVA. Deze moet bij de RVA toekomen binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de periode die door loon (of door een verbrekingsvergoeding) gedekt is.

Voorbeeld:

  • de laatste dag die gedekt is door een verbrekingsvergoeding is 20 mei 2012; uw aanvraag om de ontslaguitkering te bekomen moet uiterlijk op vrijdag 18 november 2012 bij de RVA toekomen.

Let op, indien u tevens werkloosheidsuitkeringen wenst aan te vragen op basis van hetzelfde formulier C4, dient deze aanvraag te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de periode die gedekt is door loon (of door een verbrekingsvergoeding).

  • de laatste dag die gedekt is door een verbrekingsvergoeding is 20 mei 2012; uw aanvraag om werkloosheidsuitkeringen te bekomen moet uiterlijk op woensdag 20 juli 2012 bij de RVA toekomen.

Indien de RVA beslist de ontslaguitkering niet toe te kennen, kunt u tegen deze beslissing een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank binnen de termijn van 3 maanden.

Laatste aanpassing: 03/10/2017