Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt om, naast de gewone werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding te genieten ten laste van de werkgever of van een in de plaats tredend fonds.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is geen vervroegd pensioen en heeft enkel betrekking op werknemers in de privésector.

Het halftijds brugpensioen heeft enkel betrekking op voltijdse werknemers van ondernemingen uit de privésector die hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Laatste aanpassing: 03/10/2017